Lancering “Project Ketenzorg Suikerziekte

 

Op vrijdag 16 juli 2017 heeft de eerste informatie sessie van bovengenoemd project met 8 particuliere huisartsen, die door het SZF zijn geselecteerd, plaatsgevonden. In zijn speech gaf dhr. D. Caffé, Project Manager van de OSS, aan dat in deze sessie informatie en instructies gegeven zullen worden voor een goede start van het project. Hij gaf ook aan blij te zijn met de ondertekening van het contract omdat  wij daarmee een belangrijke stap zetten naar zorgvernieuwing.  We praten over een 1e fase van dit project omdat er meerder fasen volgen.

Map inhoudende Protocollen, informatie en instructie wordt overhandigd aan drs Sweet

 

Mr. J. Pronk, als vertegenwoordiger van het SZF,  is vanaf het begin bij de onderhandelingen betrokken. Ruim een jaar aan voorbereiding is hieraan vooraf gegaan. De  inspanningen waarin  het SZF en de OSS  als gelijkwaardige partners aan de slag  gaan, met als inzet om de omslag te maken naar een meer cliënt gerichte diabetes zorg, met de nadruk op preventie, hebben een positief resultaat gekregen. De ondertekening van de samenwerking is een feit. Het accent ziektekosten verzekeraar is verlegd naar zorg verzekeraar. Behalve de curatieve kant, wil het SZF zich nu meer inzetten voor de preventieve zorg.

 

Drs. E  Berggraaf, Board Voorzitter van de OSS, gaf middels een presentatie de informatie en instructies aan de aanwezige artsen.
Zij wenste hen een succesvolle periode toe waarin ook van hen veel gevraagd zal worden bij het behandelen van cliënten vanuit een breder perspectief.
De artsen waren blij om hun bijdrage te mogen leveren aan dit project.