Lancering “Project Ketenzorg Suikerziekte

 

Op vrijdag 16 juli 2017 heeft de eerste informatie sessie van bovengenoemd project met 8 particuliere huisartsen, die door het SZF zijn geselecteerd, plaatsgevonden. In zijn speech gaf dhr. D. Caffé, Project Manager van de OSS, aan dat in deze sessie informatie en instructies gegeven zullen worden voor een goede start van het project. Hij gaf ook aan blij te zijn met de ondertekening van het contract omdat  wij daarmee een belangrijke stap zetten naar zorgvernieuwing.  We praten over een 1e fase van dit project omdat er meerder fasen volgen.

Map inhoudende Protocollen, informatie en instructie wordt overhandigd aan drs Sweet

 

Mr. J. Pronk, als vertegenwoordiger van het SZF,  is vanaf het begin bij de onderhandelingen betrokken. Ruim een jaar aan voorbereiding is hieraan vooraf gegaan. De  inspanningen waarin  het SZF en de OSS  als gelijkwaardige partners aan de slag  gaan, met als inzet om de omslag te maken naar een meer cliënt gerichte diabetes zorg, met de nadruk op preventie, hebben een positief resultaat gekregen. De ondertekening van de samenwerking is een feit. Het accent ziektekosten verzekeraar is verlegd naar zorg verzekeraar. Behalve de curatieve kant, wil het SZF zich nu meer inzetten voor de preventieve zorg.

 

Drs. E  Berggraaf, Board Voorzitter van de OSS, gaf middels een presentatie de informatie en instructies aan de aanwezige artsen.
Zij wenste hen een succesvolle periode toe waarin ook van hen veel gevraagd zal worden bij het behandelen van cliënten vanuit een breder perspectief.
De artsen waren blij om hun bijdrage te mogen leveren aan dit project.

SZF en One Stop Shop richten zich op diabeteszorg
 
 
24 May, 05:46
foto
  De stichting Staatsziekenfonds en de stichting One Stop Shop voor chronische ziekten zijn een overeenkomst aangegaan, die de complicaties bij patiënten met diabetes moet voorkomen.  
 
 
Staatsziekenfonds (SZF) en de One Stop Shop voor Chronische Ziekten zijn een samenwerking aangegaan. De samenwerking, ‘Ketenzorg Suikerziekte Fase-1’, zal zich richten op diabeteszorg: het voorkomen en terugdringen van complicaties die gepaard gaan met deze chronische ziekte. Acht particuliere huisartsenpraktijken en zeven RGD-poliklinieken brengen hun patiënten in contact met de One Stop Shop voor screening. De status van deze patiënten wordt daar in kaart gebracht en een verslag gemaakt voor de huisartsenpraktijk, waarbij samen met de huisartsen en de paramedici gezamenlijk zal worden gewerkt aan het verminderen van deze complicaties. 

Aan de ondertekening zijn maanden van voorbereiding voorafgegaan tussen de One Stop Shop en een SZF-commissie onder leiding van Mildred Lie Hon Fong, hoofd Medische Dienst. SZF-directeur Rick Kromodihardjo zette voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst het doel van zijn organisatie in dit project uiteen: “De Stichting Staatsziekenfonds die zich voornamelijk richtte op de curatieve zorg, betreedt sinds het vorige jaar doelgericht het pad van de preventieve zorg. Gebleken is niet alleen dat preventie op den duur kostenreducerend is. Hiermee kan ook veel menselijke ellende worden bespaard als de ernstige bijkomende aandoeningen bij suikerziekte, zoals diabetische voeten en nierfalenkunnen worden voorkomen. Wetenschappelijk is bewezen dat bij goede zorg 75% van de complicaties van suikerziekte voorkomen kan worden. Investeren in preventie, voorkómen van onnodige complicaties, is derhalve niet langer een optie maar een noodzaak voor het SZF.”

Het SZF en de One Stop Shop voor chronische ziekten zijn er van overtuigd dat met het sluiten van deze overeenkomst een bijzonder moment is bereikt in de gezondheidszorg. Kromodihardjo lauwert de samenwerking, omdat binnen de gezondheidszorg er nog geen enkele organisatie is die zich richt op ketenzorg op het gebied van suikerziekte en hypertensie. One Stop Shop biedt vooralsnog als enige organisatie integrale en de multidisciplinaire zorg. “Het SZF heeft One Stop Shop als partner gekozen om deze samenwerking aan te gaan, waardoor de nieuwe manier van werken in dit project tevens wordt geïntroduceerd binnen de verschillende klinieken waar de SZF-verzekerden behandeld worden, zegt Kromodihardjo.
 
BRON: http://www.starnieuws.com