Over ons

De Stichting One Stop Shop voor chronische ziekten is een samenwerking tussen de Stichting Diabetes Educatie Suriname (SDES), en  het Ministerie van Volksgezondheid. Daarbij krijgen zij de ondersteuning van het AZP.

Wat is de  Stichting  One Stop Shop ?
Een plek waar mensen met diabetes mellitus na verwijzing van de huisarts terecht kunnen voor de jaarlijkse screening.

Het Bestuur

De OSS zoals kort genoemd, wordt geleid door het bestuur bestaande uit: R.N.T. Wolf - Voorzitter, C.M. Durham en M.C.A. Gemerts.

Dit bestuur wordt gesteund door een management team, en deze worden in het werk van de OSS door coordinatoren bij gestaan.

Non- Profit Organistatie

De Stichting One Stop Shop is een organisatie die zich inzet om de zorg aan de cliënt met een chronische ziekte anders in te richten in Suriname.

Transmuraal denken en werken of als je wilt Interdisciplinair actief zijn van die zaken die maken dat je op weg naar het doel, hele hordes moet nemen.

Niet alleen de gezondheidswerkers moeten uit hun comfortzone maar ook actoren die mee doen in het hele veld van de gezondheidszorg zullen moeten mee veranderen. Dit kost tijd maar ook geld aan training, voorlichting, materiaal, te werken. Innovatie is mogelijk met ondersteuning in kennis, middelen en geld.

De Stichting One Stop Shop wordt ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid. Echter is met groei van de organisatie meer nodig.

Als er bij u de wil en behoefte is om de OSS te ondersteunen klik dan op onderstaande knop of bel ons :

 

Multidisciplinair team van deskundigen

De Stichting One Stop Shop bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen die is samengesteld om mensen met diabetes in een vroeg stadium te begeleiden. Deze bestaat uit een: casemanager, psycholoog, medisch pedicure, maatschappelijk werker, predialyse zuster en arts. 

Als walk in wordt aan u een brief meegegeven voor uw huisarts voor de nodige informatie.Ook uw specialist kan vragen voor screening via de OSS methode waarbij het accent vooral op educatie ligt. Voor eventueel verder begeleiden van mensen met HIV kan er contact gemaakt worden via de specialist (COE) of huisarts.De screening omvat een uitgebreid gesprek om alles in kaart te brengen, een voet onderzoek, een fitheidstest, de 4DKL een korte psychologische screening, een retinafoto als u niet bij de oogarts onder behandeling bent.Alle gegevens worden van advies voorzien, met de cliënt besproken en naar de huisarts gestuurd voor verdere begeleiding.De laagdrempelige wondkamer is er voor mensen met een diabetische wond. Hier wordt in samenwerking met de artsen en assistenten in de wondkamer, met ondersteuning van de podotherapeut en zo nodig in overleg met de orthopeed en revalidatie arts gewerkt.In het na traject wordt in het Multidisciplinair overleg de schoenmaker toegevoegd voor eventueel aangepaste schoenen. In het verdere beloop na de wondkamer is de medisch pedicure aan zet.