Retina foto

Een van de complicaties van suikerziekte (diabetes) is het optreden van beschadigingen in het oog en in het bijzonder van de bloedvaten op het netvlies.

Deze oogafwijking wordt diabetische retinopathie genoemd. Het is belangrijk voor de patiënt dat deze mogelijke afwijking in het beginstadium wordt opgespoord.

Patiënten met diabetes mellitus kunnen afwijkingen ontwikkelen aan de kleine bloedvaatjes in het lichaam, ook wel haarvaatjes genoemd. Treden deze afwijkingen op in het netvlies van het oog, dan kan dit leiden tot slechtziendheid, soms wel blindheid.

Gezichtsscherpteverlies, retinopathie kan worden afgeremd met laserbehandelingen, mits hiermee tijdig wordt gestart. Met tijdig wordt bedoeld nog voordat mensen daadwerkelijk slechter gaan zien. Juist daarom is het zo belangrijk dat de DM patiënten regelmatig hun ogen laten controleren, ook al hebben ze geen klachten, deze afwijkingen geven niet direct klachten.

Voorbereiding

Het is nodig te voren eerst de pupillen te verwijden. Hiervoor krijgt u pupil verwijdende oogdruppels die 20-30 minuten moeten inwerken. Het druppelen geeft soms een prikkelend gevoel in de ogen. De pupillen verwijden is belangrijk om kwalitatieve goede fundus foto’s te maken. De oogdruppels die gebruikt worden voor dit onderzoek zijn Tropicamide 10ml en Fenylefrine 0.125%. Totdat de pupillen voldoende verwijd zijn, kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Als uw ogen zijn ingedruppeld, kunt u drie uur – en soms langer – wazig zien. Het is belangrijk om dan met een begeleider te komen en bij felle zon een zonnebril mee te nemen.

Het onderzoek

We roepen u binnen, waarna u mag plaatsnemen achter de camera. Daarna wordt u in een positie gebracht; zittend met uw kin in de daarvoor bestemde houder. Er wordt gevraagd om uw hoofd goed stil te houden, zodat er van elke oog, vijf fundusfoto’s worden gemaakt van het netvlies. Het onderzoek is weinig belastend en pijnloos. De lichtflitsen worden soms als vervelend ervaren.

Dit onderzoek vindt plaats wanneer de patiënt nog niet onder behandeling is van de oogarts en of langer dan een (1) jaar niet onder consult is geweest bij de oogarts.

Duur van het onderzoek

De voorbereiding en het onderzoek duren samen ongeveer 40 minuten.

Uitslag

De oogarts beoordeelt de fundus foto’s en de uitslag daarvan wordt opgestuurd naar de huisarts.

Verwijzing naar een oogarts

De mogelijkheid bestaat dat de uitslag van het onderzoek aanleiding geeft tot verwijzing naar de oogarts, die verder onderzoek kan doen en zo nodig een behandeling te starten. Dit geschiedt via de huisarts, via een verwijsbrief.